Tento web je ve své jedné části věnován výtvarné tvorbě Dagmar Hartmannové. Jsou zde vystaveny a popsány všechny její obrazy, uveden přehled výstav a hlavních událostí jejího malířského života.

Druhá část zahrnuje  společné aktivity – plenéry, výstavy – a tvorbu Výtvarného uskupení DOMA, jehož členy spojuje účast na malířských plenérech v Úštěku.

Web je aktualizován vždy na začátku roku, kdy je doplněn o malířské přírůstky a události roku předešlého.Dagmar Hartmannová

Malováním si plním svůj dávný senStránky se připravují...


obrazek
© 2019